Coronaviruset

Italien på väg att öppna igen

1:36 min

I flera länder i Europa pågår nu planeringen inför nästa fas av coronaepidemin, den fas när länderna försiktigt ska börja öppna sina samhällen igen. I Italien har en del av planerna börjat sippra ut.

Det är de anställda i gruvnäringen, tillverkningsindustrin och byggsektorn som blir de första att återvända till arbetet den 4 maj.

Till en början rör det sig om 2,8 miljoner människor, enligt tidningen La Repubblica, och sedan stegvis allt fler, under förutsättning att säkerhetsåtgärder som fysiskt avstånd kan hållas. Något som kommer att kontrolleras dagligen.

Det är troligt att detaljhandeln kan öppna efter den 18 maj och det datumet gäller även restauranger och barer, som till en början bara öppnar till femtio procent.

Det kommer återigen att vara tillåtet att idrotta utomhus, men för joggare gäller två meters avstånd och även för professionella idrottare är det träning på egen hand eller med fysiska avstånd som gäller.

Munskydd kommer att rekommenderas i kollektivtrafiken.

Detta är huvuddragen i det som kallas för fas två, som inleds efter den 4 maj. De presenterades för premiärministern, fackförbund och regionala ledare igår.

De ansvariga understryker att en stegvis återgång till ett normalläge bara kan ske under förutsättning att den epidemiologiska situationen är stabil och förbättras, och att sjukvårdssystemet och tillgången till skyddsmateriel är stadig. Om något av detta brister, så kan det bli fråga om en delvis stängning igen åtminstone lokalt.

Arbetsgivarorganisationen Confindustria och vissa regionala ledare önskar att fas två ska inledas redan den 27 april.