Coronakrisen

Anhöriga som vårdar äldre hårt drabbade

1:39 min

En tredjedel av de kommuner som finns i de regioner som är hårdast drabbat av coronaviruset har tillfälligtvis stoppat möjligheterna till avlastningsvård som till exempel korttidsboende för äldre. Det visar en kartläggning som P1-programmet Kaliber gjort.

När kommuner drar in avlastningsvården slår det hårt mot anhöriga till de äldre. 83-åriga Birgit Eriksson vårdar sin demenssjuke make och hennes vardag har förändrats sedan möjligheten att få avlastningsvård tagits bort.

– Så nu har jag hand om honom 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Det är tungt för oss båda, för naturligtvis tjatar vi ut varann, säger hon.

För att minimera smittspridningen på äldreboenden har insatser såsom så kallad växelvård tillfälligt stoppats i 35 av de cirka hundra kommuner i de sju hårdast drabbade regionerna som svarat på enkäten. Växelvård är bland annat korttidsboende och dagverksamhet och är till för både den anhörige och dess partner.

Främsta anledningen till detta är att försöka begränsa smittspridningen bland de äldre. Det visar den enkät som Kaliber skickade ut den 2 april och där närmare 80 procent av de 128 tillfrågade kommunerna svarat.

– Då tittar man på andra insatser som kan bli aktuella för att tillgodose behoven. Då kan det vara att man utökar hemtjänst i de flesta fall, säger Linda Hammarström, socialchef i Boxholm, som är den kommun som dragit in växelvården för Birgit Eriksson.

Så svarar närmare 20 kommuner att de gör. Men två tredjedelar av de kommuner som svarat har fortfarande valt att ha kvar insatserna.

Katrineholm är en av de som avråder men fortfarande erbjuder till dem som har behov.

– Vi ser att en ganska stor andel ändå väljer att behålla sin växelvård för att makan eller maken därhemma ska orka hela tiden, säger Susanna Kullman, biträdande förvaltningschef i Katrineholm.

I Boxholm har Birgit Eriksson blivit erbjuden hemtjänst någon timma per dag. Men det indragna korttidsboendet gör att vardagen blir extra tung.

Hur ska äldre orka ta hand om anhöriga om alternativet till avlastningsvården bara är några timmars hemtjänst?

– Vi hoppas att det ska avta så småningom och att vi kan tänka att vi återinsätter de här insatserna då, säger Linda Hammarström

Lyssna på Kalibers granskning här.