Plast

Satelliter hjälper till att hitta plast

0:47 min

Hur små saker kan en satellit upptäcka? Väldigt små saker, tycks det. Vilket kan vara användbart när plast i haven ska hittas.

Ett internationellt forskarteam har utvecklat en metod för att upptäcka flytande plastskräp, större än fem millimeter, med hjälp av satellitbilder.

I studien har man använt sig av det faktum att plastpartiklar absorberar värme och reflekterar ljus på ett sånt sätt att de går att skilja från andra partiklar.

Så genom att analysera satellit-bilderna med hjälp av artificiell intelligens kunde man i ungefär nio fall av tio fall skilja ut plast från sjögräs, skum och andra partiklar som kan finnas i havet, skriver forskarna.

Studien publiceras i Scientific Reports.

Referens: Biermann et al. "Finding Plastic Patches in Coastal Waters using Optical Satellite Data". Scientific Reports, 2020. Doi:10.1038/s41598-020-62298-z.