Coronakrisen

Så kommer regeringen fördela de 500 miljonerna till kulturlivet

1:39 min

Nu är det klart hur regeringen kommer fördela det stöd till kultur på 500 miljoner som aviserades i mars.

Den största delen får Statens kulturråd fördela, en mindre summa går till filmfestivaler och biografer och kommer fördelas genom Filminstitutet och en del kommer att fördelas direkt till författare och konstnärer i form av stipendier.

– Det som har inträffat i kulturlivet och i samhället är väldigt stort och det är helt omöjligt att möta den utmaningen med pengar från staten. Det kan till exempel vara en stor arrangör, som skulle kunna sluka hela den här summan i princip, men det är ju inte rimligt utan vi måste ha ett stöd som hjälper både stora och små, både arrangörer och aktörer och enskilda författare och konstnärer, säger Kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L).

– Det är ett pusslande att se till så att man på ett så bra sätt som möjligt behåller den struktur vi har haft. Det är jättesvårt faktiskt och väl därför det här har tagit ett par veckor.

Sedan tidigare är det känt att statligt finansierade kulturinstitutioner inte kan ansöka om pengar, men enligt dagens besked är de 500 miljonerna inte heller sökbara för verksamheter som i vanliga fall finansieras av region och kommun (genom kultursamverkansmodellen), till exempel länsmuseer och länsteatrar.

– Vi får fortsätta prata mellan stat och de olika aktörerna. Staten kommer fortsätta att skjuta till stora summor till kommuner och regioner och i det samtalet måste man också värna kulturens infrastruktur runt om i landet.

Kulturaktörer kommer att kunna ansöka om pengar genom följande institutioner:

370 miljoner går till Statens kulturråd (ansökning from tisdag)

50 miljoner går till Filminstitutet (till biografer och filmfestivaler, ansökning from måndag)

80 miljoner går till Konstnärsnämnden och Författarfonden, där enskilda konstnärer och författare kan ansöka om pengar genom stipendier.