Coronapandemin

Symptomfria på äldreboenden testade positivt

1:59 min

När även till synes friska personer på två äldreboenden i Stockholm fick testa sig för covid-19, visade det sig att ungefär en tredjedel av de äldre som inte uppvisade några symptom var smittade.

Det här borde få konsekvenser för vården, menar Stefan Amér, verksamhetschef för Familjeläkarna.

 – Vi kan ju se att det finns en stor grupp boende på äldreboenden som uppenbarligen är bärare av det nya coronaviruset och det här tycker vi är en oerhört viktig information för alla som bor där och de som arbetar med patienter på äldreboenden, säger Stefan Amér.

Familjeläkarna ansvarar för läkarvården på nästan 200 äldreboenden i Stockholm och är därmed de som genomför tester på misstänkt smittade personer där. På två av boendena har man nu genomfört covid-19 tester på alla äldre, även de utan symptom.

54 symptomfria äldre testades och av dem visade sig 20 bära på viruset. De här 20 personerna har inte heller, efter några dagar, utvecklat symptom efter några dagar, säger Stefan Amér.

– Det är väldigt viktigt att man undersöker det här närmare för att man inte ska få smittspridning på enheter som hittills har klarat sig från covid-19, säger han.

Undersökningen var en del av en smittspårningsinsats, men i vilken utsträckning som de boende utan symptom i praktiken smittat några andra kan Stefan Amér inte svara på. Han tror att det är väldigt viktigt att man utvidgar provtagningen båda av patienter och personal på äldreboenden i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men även utökar rekommendationerna.

– Vi måste vara väldigt nogranna när patienter flyttas till äldreboendet antingen från hemmet eller från sjukhus, vi måste även provta patienter som inte har några symptom, säger Stefan Amér.

Han tycker även att det bör få konsekvenser för vilken skyddsutrustning som ska användas i vården av symtomfria äldre inom hemtjänsten och på äldreboenden.

– Vi vet ändå väldigt lite om hur det här viruset smittar men vi ser att det finns en stor smittspridning bland våra äldre och genom att använda skydd i patientnära kontakter i äldrevården så skapar vi en ytterligare skyddsbarriär som kan hjälpa patienter att undvika smitta och även att smitta kan överföras till personal, säger Stefan Amér på Familjeläkarna.