Coronakrisen

Andersson: Det går sämre än väntat

1:57 min

Tillståndet i svensk ekonomi är sämre än regeringen tidigare förutspått och flera krispaket har utnyttjats mer än man hade väntat. Det sade finansminister Magdalena Andersson när hon presenterade läget för svensk ekonomi.

– De indikatorer som vi fått fram på senaste tiden pekar på en något djupare nedgång

Dagens besked är att läget försämrats sedan den senaste prognosen.
I den fanns ett basscenario och ett sämre scenario för hur arbetslösheten och BNP skulle utvecklas.

Idag är bedömningen att man kommer att hamna nånstans däremellan, det innebär en arbetslöshet i år på mellan 9 och 13,5 % och ett BNP-tapp på mellan 4.2 och 10 procent.

Några av regeringens krispaket har också utnyttjats mer än man hade räknat med. Det är fler företag som utnyttjat möjligheten att få anstånd med skatteinbetalningar.

19 000 företag inom främst kultur, och hotell och restaurang har utnyttjat det, vilket kan jämföras med finanskrisen då 7000 företag utnyttjade den möjligheten.

Och över 220 000 personer är nu korttidspermitterade, flest i Stockholm, Jönköping och Västra Götalands län, vilket är mer än beräknat enligt finansministern.