”Praktiska hinder”

Kraftig minskning av antalet utvisade

2:07 min

Gränspolisen har svårt att verkställa utvisningar från Sverige på grund av covid-19. Det handlar om en kraftig nedgång de senaste veckorna, jämfört med samma period förra året. Och det här har lett till att många som satt i Migrationsverkets förvar i väntan på utvisning har släppts.

– Arbetet fortsätter, men vi har ju en del praktiska hinder. De främsta hindren är ju att flera länder har stängt sina gränser. Så vi har ju en minskning med ungefär 80 procent, jämför med förra året i antal ärenden som vi kan verkställa, säger Patrik Engström, nationell gränspolischef.

Mellan 19 mars och 15 april har polismyndigheten utvisat 87 personer, alltså en kraftig minskning jämfört med samma period förra året då det handlade om 462 personer. Dels beror det på stängda gränser, men också på att flera länder har stängt de myndigheter som Migrationsverket normalt för en dialog med.

Det här gör det inte bara svårare att verkställa utvisningar just nu, det har också gjort det svårare att planera framtida utvisningar. Och om polisen inte vet att man kan verkställa en utvisning inom rimlig tid, måste man ibland släppa den förvarstagna.

– De senaste veckorna så kan vi ha hävt ett ungefär ett hundratal förvar. Och det betyder att vi har hävt förvaren och så har vi fattat beslut om uppsikt och anmälningsplikt istället, säger Patrik Engström.

Men innan man fattar beslut om att släppa någon ur förvaren så görs det en noggrann individuell prövning, säger Patrik Engström.

– Och det beror ju på flera olika saker. Det beror på när personen togs i förvar, hur lång tid är det kvar av den här tolvmånadersperioden som man får ha en person i förvar. Och sen också om personen är dömd till utvisning för brott. Men också om personen är brottsaktiv.

Men att personer nu släpps ur förvaren innebär inte att deras utvisningsbeslut slutar gälla och Patrik Engström säger att det kommer att bli ett hårt arbete när coronakrisen är över, eftersom man då kommer att ha samlat på sig många ärenden.

– När situationen normaliseras så kommer vi att behöva arbeta mycket mer intensivt för att verkställa de beslut om utvisning som vi har fått från Migrationsverket. Migrationsverket kommer också behöva arbeta mycket mer intensivt därför att de har massor av ärenden liggande hos sig som de inte har överlämnat till polisen ännu för verkställighet.