Datorträning ger färre obehag vid tarmundersökning

Risken för att patienter skall skadas eller plågas av undersökningar som utförs av otränade kirurger minskar kraftigt om läkarna först får träna i en datorsimulator. Det visar en studie gjord på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Det är inte acceptabelt att läkare tränar upp sina färdigheter på patienter, menar Gunnar Ahlberg, kirurg och biträdande överläkare på Karolinska universitetssjukhuset.

– Ju mer komplicerad teknologi man tar in i operationssalarna desto mer uppenbart blir det att man måste träna sig mer specifikt på att handha teknologin innan man kan tillåtas behandla patienter, säger Gunnar Ahlberg.

Fler lyckade undersökningar
De läkare som först fick träna koloskopiundersökning, undersökning av grovtarmen, i en datorsimulator lyckades över hälften direkt med undersökningen på sin första patient, medan knappt var femte läkare som inte tränat i simulator lyckades utföra undersökningen.

De som tränat i simulator kunde dessutom utföra undersökningen på kortare tid och med betydligt mindre obehag för patienten.

Studien visar att de otränade läkarna var tvungna att undersöka 60 patienter för att komma upp i samma skicklighet, som dem som fått träna i simulatorer.

– Det är en svår undersökning. Det är frustrerande i början för att det är svårt att navigera instrumenten och det är potentiellt farligt för patienten, säger Gunnar Ahlberg.

Medicinska misstag dödar. I USA räknar man med uppemot 98 000 patienter dör varje år på grund av misstag i vården.

Undvika felbehandling
I Sverige finns inga motsvarande undersökningar, men man uppskattar att mellan 150 och 700 patienter dör varje år på grund av medicinska misstag i Sverige.

Enligt Gunnar Ahlberg har patienter fått agera försöksdjur och laboratorieråttor sedan Hippocrates dagar, men det måste undvikas så långt det är möjligt.

På flera sjukhus i Sverige byggs nu så kallade scillcenters, kunskapscenter, där läkare kan träna avancerade undersökningar och operationer i datormiljö.

Jens Ericson
jens.ericson@sr.se