När 22 forskare underkände Sveriges coronastrategi

14 min

Tisdagen 14 april publicerar Dagens Nyheter ett upprop från 22 forskare och experter. Rubriken lyder ”Folkhälsomyndigheten har misslyckats – nu måste politikerna gripa in”. Vad låg egentligen bakom artikeln?

Debattartikeln blev med bred marginal den mest lästa på DN Debatt sedan de började mäta digital räckvidden. I texten beskrevs Folkhälsomyndighetens tjänstemän som att de inte visat prov på någon talang.

Artikeln  möttes också av massiv kritik – siffrorna var missvisande, budskapet var alarmistiskt, forskarna som stod bakom uppropet var mer politiker än forskare.

Reportage av Erik Hedtjärn, Emelie Rosén och Daniel Öhman.