Barns vardagsbeskrivningar samlas in efter 80 år

8:10 min
  • Just nu inleds en insamling av skolbarns berättelser om vardagen i Sverige.
    på initiativ av Nordiska museet och Utbildnigsradion.
  • Samma typ av insamling gjordes för nästan 80 år sedan, under amndra världskriget. 
  • Samtal med Jörgen Löwenfeldt, projektledare och Maria Maxén, intendent på Nordiska muséet.