Vill förändra systemet

Utredare: Segregationen ökar – gör om fria skolvalet

1:38 min

Kvotering och lottning i stället för köplatser till populära skolor – och mer pengar till kommunala skolor.

Det är några av förslagen när utredaren för en likvärdig skola, Björn Åstrand, i dag presenterar sina slutsatser.

- Det är väldigt allvarligt att likvärdigheten brister i den svenska skolan. Det är också så att utvecklingen går åt fel håll när det gäller skolsegregationen, säger regeringens utredare Björn Åstrand.

Familjefaktorer som klass- och invandringsbakgrund, men även var man bor i Sverige, spelar en oacceptabel roll för huruvida barnen lyckas i skolan – och det fria skolvalet har förvärrat utvecklingen, enligt utredningen som pågått i knappt två år och omfattar knappt 800 sidor.

– Det vi föreslår är att staten ska ta ett större ansvar för likvärdigheten i den svenska skolan och för arbetet mot skolsegregationen, säger Åstrand.

Skolverket bör ta över driften av skolvalet och föräldrar ska inte längre kunna ställa sina barn i kö till förskola och skola, föreslår Björn Åstrand. I stället ska bland annat kvotering och lottning bidra till mer blandade klasser i de mest populära skolorna.

– I dag är det ju så att några gör det här skolvalet och då är redan väldigt många av skolplatserna tagna sedan ett antal år tillbaka. Och det är ingen bra ordning.

Vidare föreslås kommunala skolor kompenseras i skolpengen för sin beredskap att ta emot alla barn i närheten, när som helst.

– Det är önskvärt att vi försöker göra rollen så lika som möjligt mellan de olika skolhuvudmännen, men det finns också väsentliga skillnader.

Frågan om ett större statligt ansvar för skolan vill Björn Åstrand, som till vardags är lektor vid Umeå universitet, utreda vidare: "De fördelar som det decentraliserade skolsystemet var tänkta att ge har inte infriats."