Idrottens Kulturarv

Reportage: Därför är idrottens byggnader bortglömda

5:24 min
  • Radiosporten tittar på hur väl idrotten är representerat i vårt byggda kulturarv. 
  • Byggnadsminnen ska representera hela samhällets historia, men idrotten är märkligt frånvarande.
  • Antikvarie Lars Bergström tror en bidragande anledning är bristande idrottsintresse i antikvariekretsar: "förståelsen för hur viktig en idrottsplats har varit i ett samhälle ökar om man varit delaktig i det."