Kontakta P2-fågelns redaktion

P2-fågelns redaktör är
Mats Ottosson, Naturmorgon i P1
Kontakt p2fageln@sverigesradio.se


Ljud, samtal och text
Sten Wahlström

Samtal och text
Bengt Emil Johnsson

Illustrationer
Christina Andersson