Coronakrisen

Stor press på vårdpersonal i Stockholm

2:07 min

Coronavården i Stockholm är ansträngd men det finns kapacitet kvar. Så beskrivs situationen på intensivvårdsavdelningarna ofta just nu. Men bakom den beskrivningen finns personal som är hårt pressad.

– Vårdpersonalen sliter oerhört och de har gjort det i många veckor. Och vi ställer oss frågan hur ska vi orka i många veckor till, det finns ändå en gräns för oss alla.

Arbetsbelastningen på sjukhusen i Stockholmsområdet är hög. Det har inrättats fler intensivvårdsplatser än i vanliga fall och det är svårt att få tag i både medicin och material säger Emma Jerkegren-Olsson, sektionschef på intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset.

– Det är inte bara respiratorer vi behöver flera av, utan även slangar till dom. Det är inte bara sängar, det saknas också sänglinne och tvättmöjligheter. Det här leder till ett väldigt stort arbete, att jaga material. Jaga mediciner, respiratorer, sängar - allt, precis allt.

På Södersjukhuset finns i dag 60 intensivvårdsplatser, mot 16 i vanliga fall. Också på Karolinska universitetssjukhuset i Solna har antalet iva-platser ökat kraftigt. I dag finns där 150 platser, i vanliga fall 38.

– Det innebär att vi är under stor press. Vi ser också att vårdtyngden på de patienter som vi har inskrivna hos oss är väldigt hög. Många behöver mycket hjälp och avancerad apparatur, säger Björn Persson, verksamhetschef för intensivvården på Karolinska.

Båda cheferna vi talat med hyllar personalen, hur de ställer upp och tänjer sig, hur ovärderliga de är i situationen vi befinner oss i. Det finns alltså en oro kring hur länge de orkar och än ser man inte en minskning av trycket på intensivvårdsavdelningarna, säger Björn Persson:

– Vi befinner oss sedan någon vecka tillbaka i en platåfas där antal patienter som skrivs in på intensivvården är ungefär lika många som skrivs ut. Alltså har vår belastning inte börjat minska än, men vi hoppas att det sker under kommande veckor, säger Björn Persson.