KLIMATET

Guteland: Snabbare utsläppsminskningar i EU

1:58 min

EU-parlamentet bör höja ambitionen för EU:s klimatlag, enligt Jytte Guteland, som leder EU-parlamentets förhandlingar om klimatlagen.

Idag presenterar Jytte Guteland (S) ett utkast inför Europaparlamentets kommande förhandling. En knäckfråga är hur EU ska skärpa utsläppsmålet till år 2030.

– Jag är tydlig och lägger fram ett förslag om att vi ska ner med 65 % till 2030, jämfört med 1990. Jag tror det är viktigt i dessa tider att lägga fram förslag som är i linje med vad forskarna sagt att det krävs, säger Jytte Guteland. Hon betonar att det är snabbare än vad parlamentet sagt tidigare.

Nu ska Europaparlamentet förhandla fram sin ståndpunkt och Jytte Guteland ska jämka ihop de olika partigrupperna. Det kan väntas invändningar om att forskarna angett att utsläppen bör minska snabbare än Jytte Guteland säger för att klara Parisavtalets mål, att hejda den globala uppvärmningen vid 2 grader. Medan andra kommer försöka bromsa klimatambitionerna. Senare ska EU-parlamentet förhandla med EU:s medlemsländer och med kommissionen.

I mars kom EU-kommissionens förslag om en bindande klimatlag för EU, med målet att EU ska vara klimatneutralt år 2050. Med det menas, att en del av utsläppen ska kunna kompenseras, till exempel genom att fånga upp och lagra koldioxid. EU-kommissionen satte det bindande målet för EU som helhet, utan att precisera krav på varje enskilt EU-land.

– Det tycker jag var en svaghet från kommissionen, att man inte fokuserade på medlemsländerna. Risken är annars att vissa medlemsländer halkar efter väldigt mycket. Jag kommer även i arbetet framåt driva att medlemsländerna också ska ha bindande mål för klimatneutralitet, säger Jytte Guteland som är Europaparlamentets huvudförhandlare för EU:s klimatlag.