"Vi kommer värna mer om det lokala"

3:33 min
  • Hur kommer den pågående pandemin påverka vårt sätt att resa och synen på resor när coronakrisen är över?
  • "Vi kommer värna mer om det lokala istället för långväga resor. Relationer och ordet platsmoral kan bli ett uttryck vi kommer bli allt mer bekant med" säger Ola Thufvesson, platsforskare vid Lunds Universitet.
  • Lyssna på intervjun för att även höra Ola prata om ordet e-skam.