Filosofiska rummet om latin

Söndag 20 nov 17.00, med repris fredag 25 nov 21.03

Veni, vidi, vici - Ecce homo - Alea iacta est - Et tu, Brute – De gustibus non disputandem est – In vino veritas.

Språket latin har haft enorm betydelse för Europas kultur, vetenskap och religion. Latin var under antiken romarnas modersmål och fram till för några hundra år sedan Europas internationella språk.

När romarriket på 400-talet föll samman så överlevde latinet och kom att bli dominerande i Europa under tusen år innan nationalspråken tog över. Fram till 1700-talet var latin vetenskapsmännens självklara språk och fram till Andra Vatikankonciliet i mitten av 1960-talet var latin enda gudstjänstspråk i katolska kyrkan. Idag är latin varken modersmål eller något stort språk för masskommunikation – men ändå är det ett populärt ämne på svenska universitet.

Gäster i programmet är latinprofessorerna Anders Piltz, Lunds universitet och Hans Aili och Gunilla Ivarsson från Stockholms universitet.

Programledare och producent är Peter Sandberg.