covid-19

Syrebrist rapporteras hos covid-19-patienter

2:03 min

Patienter med covid19 kan ibland känna sig förhållandevis pigga – men ha syrebrist i blodet. Det rapporterar nu läkare och experter från flera håll i världen.

Också Magnus Rasmussen, specialist i infektionssjukdomar och professor i infektionsmedicin vid Lunds universitet, har stött på detta.

– Ja vi har en del patienter som kommer in med covid-19, där det utåt sett inte går att se att syrgashalten är så låg som den sedan visar sig vara, säger han.

Fenomenet som Magnus Rasmussen pratar om brukar kallas för silent hypoxia. Ett fenomen som kan sägas vara ett tillstånd där patienter har en mer eller mindre kraftig syrebrist i blodet utan att de själva, eller vårdpersonal, märker det om det inte tas prover.

Och även den drabbade själv inte märker av detta till en början, så kan syresättning under lång tid påverka olika känsliga organ som till exempel hjärnan negativt, berättar Magnus Rasmussen.

Vetenskapsradion har varit i kontakt med flera läkare i olika delar av Sverige som alla stött på detta fenomen just hos covid-19 patienter. Men ännu så länge är kunskapen relativt ny och liten. Och enligt Magnus Rasmussen finns det i nuläget inga vetenskapliga studier i ämnet att falla tillbaka på.

Men samtidigt, menar han, finns det viss kunskap kring varför vissa patienter kan vara förhållandevis pigga, trots låg syresättning.

– Det är någonting med gasutbytet i lungan som ligger bakom det här. Eftersom patienterna fortfarande kan andas ut koldioxid så får de inte samma lufthunger som man får om koldioxiden stannar.