Covid-19

Nytt specialistteam ska hjälpa coronapatienter

2:03 min

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg är först ut i landet med att starta speciella kompetensteam som ska hjälpa svårt sjuka patienter i covid-19 tillbaka till ett friskt liv.

Sju olika yrkeskategorier kommer samarbeta i teamen för att ta hand om de ofta omfattande rehabiliteringsinsatser som krävs.

– Fler patienter har större bekymmer så man måste ha större överblick än vad vi normalt har, säger Monika Fagevik Olsén är professor och specialistsjukgymnast vid Sahlgrenska.

Vi träffas utanför entrén till sjukhuset. Stora skyltar med stopptecken på informerar om den pågående coronapandemin.

Med start den här veckan kommer olika yrkeskategorier som läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och logopeder att samarbeta i speciella kompetensteam.

Syftet är att mer effektivt ta hand om det ofta omfattande vårdbehov som svårt sjuka covidpatienter har hela vägen tillbaka till ett friskt liv.

– Det behövs speciella team därför att sjukdomen är komplex, vi vet inte exakt hur den beter sig och den tar olika uttryck hos olika patienter, säger Katharina Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin.

Sedan coronapandemin startade har nästan 480 patienter vårdats och skrivits ut från Sahlgrenska i Göteborg. Motsvarande siffra i Huddinge är 600.

Men för många coronapatienter som varit svårt sjuka och intensivvårdats länge tar det också längre tid än för andra att komma tillbaka till ett friskt liv. På Sahlgrenska har man stora förhoppningar på teamen.

– Jag tror att det kan göra all skillnad därför att det handlar om att hjälpa folk tillbaka till livet och att man ska må så bra man kan utifrån de förutsättningar man har, säger Katharina Sunnerhagen är professor i rehabiliteringsmedicin.

– Det är ingen annan i Sverige i dag som har börjat jobba med multiprofessionella team och inte heller internationellt. Jag har kollat med Storbritannien, Tyskland, Italien och USA och man är inte på banan än, säger Katharina Sunnerhagen.