Mat och klimat

Ny studie: Små förpackningar minskar matsvinn

0:51 min

Forskare på Karlstads universitet menar att förpackningens utformning spelar större roll för matens klimatavtryck än tidigare forskning visat.

Vill du äta klimatsmart, välj portionsförpackat. Ja, det kanske något kontroversiella budskapet förmedlas nu av forskare på Karlstads universitet som studerat varför vi slänger olika typer av livsmedel och vilken roll förpackningen har för matsvinnet.

Under en veckas tid fick 37 hushåll i Karlstad och Stockholm mäta sitt matavfall, föra dagbok och delta i intervjuer. Resultatet visar enligt forskarna att förpackningen är viktigare för matsvinnet än tidigare studier visat.

Att förpacka livsmedel i mindre portioner kräver mer förpackningsmaterial. Att det ändå är bättre för klimatet menar forskarna beror på att mer av maten i slutändan äts upp i stället för att bli dålig och kastad.

Referens: Williams, Helén et al. "Avoiding Food Becoming Waste in Households – The role of packaging in consumers' practices across different food categories" Journal of Cleaner Production 22 april 2020.