Coronapandemin

Värsta krisen för tjänstesektorn – spås bli värre

1:47 min

Tjänstesektorn befinner sig i sin djupaste kris någonsin – och det kommer att bli värre spår många företag. Det visar en rapport från arbetsgivarorganisationen Almega om hur tjänstesektorn mår.

– Tjänstesektorn mår väldigt dåligt. Den här krisen som vi ser nu är den djupaste krisen i den privata tjänstesektorn som vi har upplevt, och den är unik eftersom den drabbat både de tjänstebranscher som säljer till hushållen och de som säljer till industriföretag och export. Båda benen i den privata tjänstesektorn har slagits undan, det har aldrig hänt förut, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Almega har sammanställt data från både Konjunkturinstitutet, Svenskt näringsliv och de egna förbunden, och i alla kurvor för tjänstesektorn är det som att springa utför ett stup i april månad. Från att de olika branscherna haft relativt stabil efterfrågan under årets första månader så öppnade sig en avgrund i april.

– Hälften av alla företag i april hade haft en kraftigt minskad efterfrågan.

Hotell- och restaurangnäringen och handeln har drabbats hårdast, men de är inte de enda, säger Patrick Joyce.

– Vad vi ser i vår rapport är att fallet är brett. Branscher som säg tekniska konsulter, industrikonsulter, it-företag som stod väldigt starka så sent som för två månader sen och hade brist på arbetskraft. De planerar nu att minska sin personal och lägga varsel.

Över 80 procent av företagen i den här kunskapsorienterade tjänstesektorn har tappat i orderingång.

– När industrierna står stilla håller de i pengarna och lägger inte beställningar vidare, säger Patrick Joyce.

Något som överraskade var att även privata vårdföretag fått det svårt. Verksamheten har i snitt minskat med 40 procent.

– Det beror på att operationer ställs in, och att behandlingar också ställs in för att patienterna inte vill komma. Då har de fått mindre verksamhet och färre intäkter, och det hade vi inte förväntat oss.

Är botten nådd då? Nej, majoriteten av företagen i tjänstesektorn tror faktiskt att de kommande tre månaderna kommer att bli ännu värre.

– Frågar man företagen hur de ser på närmsta månaderna så är det två tredjedelar av tjänsteföretag i alla branscher som ser framför sig att det kommer bli ännu sämre, säger Patrick Joyce.