Eget boende för migranter

Många kommuner vill ha undantag från ebo

2:03 min

En tredjedel av de kommuner som regeringen gett möjlighet till undantag från den så kallade EBO lagstiftningen vill helt sätta stopp för asylsökande att bosätta sig på egen hand i kommunen. Det visar en genomgång som Ekot gjort. Den 30 april är sista dagen för kommunerna att redovisa till Migrationsverket vilka områden som ska undantas

Det blev en livlig debatt när fullmäktige i Göteborg i mitten av april behandlade frågan om undantag från den så kallade EBO lagen. Efter omfattande kritik så listade regeringen i höstas 32 kommuner som enligt direktiven får peka ut områden där asylsökande förlorar sin dagersättning om de bosätter sig där. Detta för att motverka trångboddhet, segregation och handel med svarta hyreskontrakt.

Men en genomgång som Ekot gjort visar att en tredjedel av kommunerna går längre än så. 11 av 32, begär att hela kommunen ska undantas. Göteborg är en av dom och Helene Odenjung, liberalt kommunalråd är kritisk.

– Det står nämligen att man inte kan undanta en hel kommun utan det är delar av en kommun och de ska vara socialt utsatta utmaningar och att hävda att hela Göteborg har social utmaningar. Det är inte sant säger Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg.

Justitie- och migrationsminsiter Morgan Johansson vill inte svara på frågor men hälsar via sin pressekreterare att man arbetar vidare med hur avsikten med lagstiftningen bäst följs upp.

Undantagen gäller från 1 juli i år och Migrationsverket säger att man inte gör någon värdering kring vilka områden kommunerna vill undanta utan myndigheten sammanställer bara uppgifterna. Fyra kommuner bland andra Borås och Linköping väljer att inte anmäla några områden alls medan flertalet väljer att rapportera in ett eller flera områden.

– Vi har den inställningen att människor är välkomna till oss men vi vill ha vissa möjligheter att styra för vi ser en problembild när man av naturliga skäl vill bosätta sig med anhöriga. För att lyckas bättre med integrationsfrågan så tror vi att det här är ett redskap vi kan använda säger Paul Åkerlund (S) kommunalråd i Trollhättan.