Skånska kulturskolorna

Flera kulturskolor behöver göra mer för att nå alla elever

2:05 min
  • Pågående forskning vid Lunds universitet visar att de svenska kulturskolorna behöver bli bättre på att nå nyanlända elever och personer med funktionsnedsättning.
  • Adriana Di Lorenzo Tillborg, doktorand i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö, undersöker hur tillgängliga de kommunala kultur- och musikskolorna är.
  • "Det handlar inte om att vi ska tvinga barn att göra en viss typ av kulturaktivitet, utan om att alla ska ha lika möjligheter att välja", säger Adriana Di Lorenzo Tillborg, som lägger fram sin avhandling längre fram i år.