Existentiell ensamhet - en utmaning i vården

4:56 min
  • Att närma sig livets slut kan kan påverka en människas mående på djupet; att åldras, bli sjuk eller förlora en närstående kan leda till en känsla av ensamhet.
  • Existentiell ensamhet är en djupare form av ensamhet. Den kan kännas ofrånkomlig och vara oberoende av huruvida det finns människor runt omkring.
  • Malin Sundström är doktorand i vårdvetenskap och har studerat vårdpersonals erfarenheter av existentiell ensamhet. Hon berättar om hur ensamheten tar sig uttryck och hur den kan motverkas.