Coronaviruset

Muslimska församlingar avstår tvagningsceremoni

2:06 min

Flera muslimska församlingar i Sverige väljer nu att inte genomföra den traditionella tvagningen av avlidna inför begravningen. Detta för att minimera risken för spridning av coronaviruset.

Mustafa Setkics är imam i Bosniska Islamiska Församlingen i Stockholm, som har beslutat att inte genomföra tvagning av avlidna.

– De betraktas som shahid. De behöver inte tvättas, eftersom det är en påtalad risk. Då behöver man inte göra det, utan man ber bönen som det är.

Mustafa Setkics säger alltså att den som dör i covid-19 ska betraktas som shahid, alltså martyr, vilket gör det möjligt att begrava dem utan att först genomföra den annars obligatoriska tvagningsceremonin.

Flera muslimska samfund i Sverige har, liksom den Bosniska Islamiska Församlingen i Stockholm, valt att frångå tvagningen av avlidna i covid-19. Detta med stöd av ett påbud, en fatwa, från ordföranden i Europeiska Fatwarådet, en grupp lärda inom islam som ger råd i religiösa frågor som berör muslimer i Europa.

Men även om många muslimska församlingar i Sverige har valt att avstå tvagningen, så finns det inte något förbud.

Ulf Lernéus, som är förbundsdirektör på Sveriges begravningsbyråers förbund, säger att man efter instruktioner från Folkhälsomyndigheten har utarbetat riktlinjer till sina medlemmar om hanteringen av döda.

– När det gäller smittorisken efter någon som har avlidit med covid-19 så är smittorisken väldigt låg. Om man inte vidrör den döde så är det ingen fara, och ska man vidröra den döde så rekommenderar vi att man har handskar på sig. Tvagningsceremonin den fungerar fortfarande om de som tvagar har rätt skyddsutrustning.

Men på Bosniska Islamiska församlingen i Stockholm har man alltså ändå valt att följa påbudet från Europeiska Fatwarådets ordförande och avstå från tvagningarna.

Imamen Mustafa Setkics säger att deras medlemmar har förståelse för deras beslut.

– När man får förklaring då accepterar man det, eftersom om man är martyr tvättar man inte den blodiga kroppen, så det är inte någonting nytt för vår del.