Folkhälsan

Studie: Fler än hälften överviktiga i Sverige

1:59 min

Övervikt, fetma och svår fetma har ökat markant i Sverige enligt en ny studie. Vi har i genomsnitt blivit 5,6 kg tyngre de senaste tjugo åren.

– Om vi förr i tiden hade en förekomst på omkring 40 procent så, nu börjar vi närma oss 60 procent, säger forskaren Erik Hemmingsson som är en av forskarna bakom studien.

Studien bygger på data från 447 000 svenskar som forskare samlat in mellan 1995 och 2017. Resultaten visar att övervikt, fetma och svår fetma ökat och att vi i genomsnitt blivit hela 5,6 kg tyngre på de här åren. Förekomsten av svår fetma har ökat med 153 procent.

Kristina Elfhag är författare och psykolog som forskar på bland annat övervikt. Hon menar att maten i dag för en del har blivit ett substitut för något annat.

– Svårighet med att finna sig till rätta med sitt eget liv där maten kommer in som en tröst och ett substitut för mening, säger Kristina Elfhag.

Hennes egen forskning har visat att många som äter för mycket och för ofta gör det för att de upplever tristess. Det sammantaget med ett samhällsideal som förespråkar lite lyx i vardagen och njutning kan påverka till överkonsumtion av mat menar hon.

Forskarna i den här nya studien ser precis som tidigare undersökningar ett samband mellan övervikt och låg socioekonomisk status. Det finns också könsmässiga skillnader i viktökningen; männen är oftare överviktiga än kvinnorna. Det förklarar Kristina Elfhag så här:

– Det får mig att tänka på kroppsmissnöjet som är mer utbrett hos kvinnor. Det är i sig inget bra men ett visst mått av kroppsmissnöje är något som får oss att reagera tidigare i en viktutveckling, säger hon.