coronaviruset

Stängda bibliotek ett undantag i Sverige

2:04 min

I våra nordiska grannländer har biblioteken stängt ner för att hindra spridningen av coronaviruset. Men bara fyra svenska kommuner har valt att stänga sina bibliotek.

Karin Linder är generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening:

– Jag tycker att man ska fundera på vad som händer i lokalsamhället, vilka signaler det skickar ut. Det är många som vänder sig till biblioteken i situationer av nöd.

Den senaste tiden har det rapporterats om fall där bibliotekarier har känt sig oroliga på sin arbetsplats. Det har handlat om allt från att låntagaren som har hostat på personal till brister i städning.

– Det är ändå så att det rör sig ganska mycket människor i ett bibliotek och det kan vara svårt att hålla avstånd. Så jag tror att det är en ganska knepig uppgift för många, säger Karin Linder.

Huruvida biblioteken håller öppet eller inte avgörs av varje enskild kommun. Under coronapandemin har alla kommunerna utom Trelleborg, Staffanstorp, Sölvesborg och Rättvik valt att inte stänga sina bibliotek.

Jonny Jones (C) är kommunalråd i Rättvik:

– I början var det väl mycket för att kunna koncentrera resurser och så vidare men i dagsläget har det väl även med smittspridning och annat att göra också, säger Jonny Jones.

Annika Eriksson är bibliotekarie på Umeå Stadsbibliotek där man möblerat om, satt upp affischer om att hålla avstånd och placerat spärrband framför informationsdisken. Hon har märkt av en viss oro hos personalen men tycker att det är rätt att biblioteken fortfarande håller öppet.

– Vi står ju för en demokratisk faktor också, det här att vi har tillgång till information, rätt information och att vi kan sätta en guldkant på människors tillvaro genom att man kan komma hit och låna läsning så att de har någonting att göra när de ska hålla sig undan sociala sammanhang. Jag tycker att det är helt rätt att biblioteken är öppna så långt det är möjligt, säger Annika Eriksson.