SMITTSPÅRNING

Tegnell säger nej till smittspårning via mobilen

2:00 min

En lång rad EU-länder vill spåra coronaviruset via mobilappar. Men i Sverige är det inte aktuellt, enligt ett färskt beslut från Folkhälsomyndigheten.

När Europa lättar på sina restriktioner vill många länder spåra det nya coronaviruset med hjälp av smarta telefoner.

"Bluetooth"-spårning är redan igång i Norge, och på väg i länder som Tyskland, Österrike, Finland och Storbritannien.

Men i Sverige har Folkhälsomyndigheten beslutat att det inte är aktuellt att med mobilen spåra möten mellan människor för att komma åt viruset.

- De resurser som det skulle kräva att smittspåra alla dessa människor är inte rimliga. Den andra biten är att man måste coronatesta väldigt många människor för att få någon som helst effekt av det här.

– Det har vi hittills inte gjort, säger statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.

Inom några veckor kommer tiotals miljoner människor kunna ladda ned appar som registrerar vilka andra mobiler, och därmed personer, de har varit nära.

Det finns flera olika app-modeller, men principen är att när någon smittas ska de som har varit i närheten av den smittade bli varnade i sina mobiler.

Anders Tegnell ser i dagsläget flera juridiska risker med tekniken men han säger att den kan bli aktuell när smittspridningen återgår till låga nivåer.

- Det kan den bli. Men tekniken rymmer väldigt många legala problem som måste lösas så att den till exempel inte stör den personliga integriteten.

Det verkar vara på gång i de flesta andra EU-länder?

- Ja, och alla kollegor jag pratar med har samma problem med personlig integritet och legalitet. Det är väldigt svårlöst.

Men medan andra länders myndigheter ställer sig bakom spårningsapparna väljer alltså Sverige en annan väg.

Nyligen pausade Folkhälsomyndigheten också arbetet med den nationella symtomenkät som har varit på gång sedan i slutet av mars.

Men det pågår ändå flera andra smittspårningsinitiativ i Sverige, främst inom akademien.

Forskare vid Lunds universitet var nyligen med och lanserade en app som ska kartlägga symtom runtom i landet, och vid KTH arbetar en grupp forskare på en egen spårningsapp.

- Sveriges ansats är lite udda. Men det är för tidigt att säga om det är rätt eller fel, säger Hossein Shokri Ghadikolaei, doktor i trådlös kommunikation på KTH, som leder ett projekt som rör coronaspårning.