Coronapandemin

Forskare i gemensamt upprop – vill stoppa djurmarknader

2:09 min

Matmarknader där vilda djur säljs, som kan sprida smittor till människor, måste stängas. Detta för att minska risken för nya pandemier. Det kräver idag hundratals forskare och medicinska experter från 25 länder i ett gemensamt upprop.

Det är framför allt marknader i tätbefolkade områden i till exempel Kina och många länder i Asien som ses som högriskområden, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden.

– Det är på de här marknaderna där en massa olika djurarter förvaras som virus kan smitta djur i mellan och sen vidare till människan.

Forskare har länge varnat för att allt fler virus riskerar att spridas från vilda djur till människor.

En riskfaktor är handel med döda och levande vildfångade djur. En annan är när djur trängs ut från sina naturliga boplatser, vid exempelvis skogsavverkning, och då väljer att flytta närmare människor.

Dagens coronavirus misstänks ha spridits till människor från myrkottar som sålts på den stora matmarknaden i Wuhan i Kina. Den tidigare virussjukdomen SARS har forskare kunnat visa hur den först spreds från mårddjuret civett. Blödarsjukdomen Ebola har det ursprungliga viruset hittats hos fladdermöss.

– Ett steg på vägen för att minska risken för nya pandemier är nu att få fler länder att stänga högriskmarknader, säger Peter Westman.