Coronakrisen

Kräver lagändring – vill isolera coronasmittade med demens

2:01 min

Det är svårt att skilja demenssjuka personer med covid-19 från friska på särskilda boenden. Nu vill Sveriges kommuner och regioner i en hemställan till regeringen ändra på smittskyddslagen för att kunna isolera dem, något som TT var först med att rapportera om.

– Den metod som börjar användas allt mer är att man försöker ha särskilda avdelningar för personer med smittade och demenssjuka. Det innebär att man måste kunna låsa dörrar till exempel. Det finns det inte utrymme för i dagens lagstiftning, säger Greger Bengtsson, samordnare för äldreboende på SKR.

Enligt Bengtsson har många kommuner, särskilt Stockholm Stad, rapporterat om svårigheter inom demensvården att begränsa rörligheten för de som är sjuka i covid-19, vilket medför en risk att smittan sprids ännu mer inom boendet.

Smittskyddslagen säger att en smittskyddsläkare efter beslut från Förvaltningsrätten kan ansöka om isolering av en person med allmänfarlig smitta, om risken är stor att denne smittar andra. Men lagen gäller bara inom regionernas vårdinrättningar, till exempel sjukhus. Nu vill alltså SKR att samma möjlighet tillfälligt ska finnas för kommunernas boenden.

– Det finns risker här, det är inte så att man enbart ska använda sig av begränsningar. Det är bara i allra sista hand som det här ska användas, efter beslut av smittskyddsläkare.

SKR vill även att kommuner ska ges större möjlighet att flytta smittade personer tillfälligt till så kallad kohortvård, där man vårdar smittade personer på separata avdelningar eller boenden.

Carina Lindegren, vice ordförande för Demensförbundet, ställer sig bakom SKR:s förslag, samtidigt som hon riktar kritik mot hur frågan hanterats tidigare.

– Tyvärr har många boenden bara stått tittat på och räknat antal smittade, men praktiskt inte gjort det som egentligen bör göras. Det här köper jag direkt. Här måste man separera de som är smittbärande från de som är friska. De här personerna förstår inte faran med att det finns en smitta och många är väldigt rörliga.