Coronakrisen

Ännu svårare för utrikesfödda att komma i arbete

2:18 min
  • Coronakrisen kan komma att förvärra det redan stora problemet att utrikes födda i Sverige har svårt att få jobb och bli självförsörjande. Det konstaterar forskningsinstitutet Entreprenörskapsforum i en ny rapport.

  • I rapporten slås också fast att en majoritet av de utrikes födda aldrig blir självförsörjande.

  • Muhannad Taym startade eget samtidigt som coronautbrottet och det har inte gått som han önskade.