Gröna rum

Göteborg får två nya parker

1:47 min
  • Masthuggsparken och Järnvågsparken är namnen på två helt nya parker som ska byggas i närheten av Masthuggskajen.
  • Parkerna kommer att vara bullerdämpade, ha mycket grönska och dessutom kunna samla upp stora mängder regn vid skyfall.
  • "Den hårda och grå platsen kommer snart att grönska", säger Emma Johansson, projektledare och landskapsarkitekt på Park- och naturförvaltningen.