Äldreomsorg

Politiker slopade mål om färre timvikarier

2:00 min

Tidigare fanns i Stockholm ett formulerat mål om att "undvika timvikarier". Men så sent som i januari i år tog den borgerliga majoriteten i Stockholm bort den formuleringen.

– Vi hade det prioriterat, heltid ska vara norm och det ska vara justa anställningsvillkor. Så det är ju mycket, mycket allvarligt naturligtvis, säger Karin Wanngård (S) oppositionsråd i Stockholm.

Nästan var fjärde arbetad timme inom den kommunala delen av Stockholms äldreomsorg utfördes förra året av en timvikarie. Statistiken Ekot tagit del av omfattar inte den privata delen av äldreomsorgen, som utgör drygt hälften av insatserna i Stockholm.

Under det förra politiska röd-gröna styret stod det i uppdragsbeskrivningen till privata hemtjänstföretag att "visstidsanställningar och timanställningar ska undvikas" men den formuleringen togs bort i januari i år. Kvar finns en formulering om att man ska "eftersträva att erbjuda personal heltid och fast anställning".

– Vi vill inte ha en situation där vi ställer högre krav på de privata utförarna än våra egna verksamheter. Därför valde vi kort och koncist att vi ska ha heltid och tillsvidareanställning, säger Erik Slottner (KD) äldreborgarråd i Stockholm.

Göteborg har en betydligt lägre andel timvikarier än Stockholm. Förra året utfördes ungefär var tionde arbetad timme i den kommunala äldreomsorgen i Göteborg av timvikarier. I Göteborg fanns under det tidigare röd-gröna styret ett mål om max fem procent timvikarier, men det har tagits bort av det nuvarande borgerliga styret.

– Jag är rädd att det kommer att raseras nu när man inte längre har det målet, säger Anna Skarsjö som är ordförande för Kommunals avdelning Väst.

Elisabet Lann (KD) är kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen i Göteborg.

– Jag tror att det är viktigt att ha en uttalad ambition om att hålla nere andelen timanställda och det har vi kvar genom ett tydligt krav. Om det ska kompletteras med ett siffersatt mål, jag vet inte riktigt vad det är värt om det är ett mål som man inte kan nå, säger Elisabet Lann.