Coronakrisen

Tegmark Wisell: Man får skydd om man haft sjukdomen

1:24 min

Folkhälsomyndigheten slår nu fast att coronainfektionen ger ett immunitetsskydd, det framgick av måndagens dagliga presskonferens. Men fortfarande kvarstår frågor om hur länge skyddet finns, och hur omfattande det är.

Eftersom sjukdomen bara har funnits i fyra månader vet man inte så mycket om immuniteten ännu, enligt Karin Tegmark Wisell, chef för avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten.

– Det är ett kunskapsläge som växer varje dag, säger hon.

En expertgrupp har fått uppdraget att samla ihop kunskapsläget.

Enligt Tegmark Wisell bedöms ett påvisat immunsvar ge ett helt eller partiellt skydd mot klinisk sjukdom vid återinfektion. Men den stora frågan är hur länge skyddet kvarstår och hur omfattande det är.

– Ännu kan man inte dra några slutsatser på individnivå, men i stora grupper kan man se att man får ett skydd om man har haft sjukdomen, säger Karin Tegmark Wisell.