Corona i Stockholm

Stockholmsstudie: Var tionde hade haft viruset i påskas

1:54 min

Runt tio procent av stockholmarna hade runt påsk varit smittade av coronaviruset, visar en ny studie. Men bortfallet är stort.

Forskarna drar slutsatsen av en antikroppsstudie gjord på slumpvis utvalda personer.

– Det betyder att de förmodligen blivit infekterade tidigare, eftersom de redan då hade utvecklat antikroppar. De hade nog varit infekterade någon gång vid slutet av mars, säger Niclas Roxhed, docent i mikro- och nanosystem vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Före påsk skickade forskarna på KTH och Karolinska institutet ut tusen brev till slumpvis utvalda vuxna i Stockholm med kranskommuner. Mottagarna ombads lämna en droppe blod på en kort och skicka tillbaka. 550 personer skickade in, och 446 av proven var godkända.

– Vi hade gärna sett ännu fler, och vi gör nu en uppföljning på tusen nya utskick, som landar i folks brevlådor i dag för att kunna få upp siffrorna och göra bättre statistik. Man ska ta den här siffran med en nypa salt, men jag tror ändå att det absolut visar en hyfsat sann siffra, säger Niclas Roxhed.

Analysen visar alltså att runt påskafton hade tio procent av stockholmarna antikroppar mot viruset och därmed haft smittan. Niclas Roxhed hoppas nu att fler vill hjälpa forskarna.

– Alla får jättegärna hjälpa till här, och ni som fått hem det i era brevlådor - vi är jättetacksamma för era bidrag, och alla är helt anonyma, säger han.

Samtidigt samlar Folkhälsomyndigheten in blod från blodgivare och sjukvården i hela landet för att få en bild av antikroppsläget. Avdelningschef Karin Tegmark Wisell säger att det är svårt att värdera studien i Stockholm.

– Eftersom vi inte har gjort studien, så är det svårt för oss att kommentera, men där behöver man gå in och titta på hur bortfallet ser ut, och om det fortfarande är så pass många som deltagit så att det det finns något slags statistik styrka i det hela. Det måste man absolut granska, säger Karin Tegmark Wisell.