Kroppen

Forskare har utvecklat metod för att studera syrebrist

1:09 min

Bland annat svenska forskare har utvecklat en metod för att studera vad som händer i muskelceller i lungans blodkärl vid långvarig syrebrist.

Syrebrist på grund av nedsatt lungfunktion under en infektion kan i värsta fall leda till att man dör, det har vi sett inte minst under coronapandemin.

Forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med tyska forskare, har nu utvecklat en metod för att studera vad som händer i muskelceller i lungans blodkärl vid långvarig syrebrist.

Med hjälp av bland annat en gastät flödeskammare har de tittat på muskelceller från lungärtärer från möss, och kunnat observera hur molekylerna i cellerna förändras vid långvarig syrebrist.

Det är grundforskning och det är fortfarande oklart var i cellen processen startar. Men forskarna hoppas att deras metod kan bidra till att man bättre kan förstå vad som händer vid långvarig syrebrist och på sikt utveckla läkemedel.

Studien har publicerats i Science Advances.

Referens: Somme N, et al. "Bypassing mitochondrial complex III using alternative oxidase inhibits acute pulmonary oxygen sensing". April 2020. Science Advances. DOI: 10.1126/sciadv.aba0694.