Coronaviruset

Professor om USA:s labbteori: ”Teoretisk möjlighet”

1:57 min

Igår uttryckte USA:s utrikesminister Mike Pompeo att det finns starka bevis för att coronaviruset har sitt ursprung i ett kinesiskt laboratorium, något som väckt stor uppmärksamhet världen över.

Enligt Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi, är det inte otänkbart att viruset kommer från ett labb. Däremot finns det inget som tyder på att det skapats av människan.

Enligt utrikesministern tyder mycket på att coronaviruset kommer från ett laboratorium i Wuhan – och inte från den djurmarknad som Kina själva pekat ut som ursprungskällan.

– Det finns enorma bevis för det var där det började, sa han i en intervju med amerikanska ABC.

I samma intervju uttryckte Pompeo också att han inte utesluter att viruset skapats av människan. Ett uttalande som han direkt drog tillbaka, efter att han påmints om att den egna underrättelsechefen kommit fram till motsatsen.

– De bästa experterna verkar tro att det skapats av människor. Jag har ingen anledning att misstro det.

Men underrättelsechefens kansli säger att den vetenskapliga slutsatsen är att viruset inte modifierats genetiskt eller skapats av människor?

– Det stämmer. Det håller jag med om, sa Mike Pompeo.

Enligt Tomas Bergström, som är professor i klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, finns det inget som tyder på att viruset skapats av människan.

– Den uppgiften förekommer alltid vid varje nytt virusutbrott. Det har hittills aldrig stämt. Dessutom finns nära släktingar till det coronavirus som cirkulerar hos fladdermöss. Så den sannolika hypotesen är att viruset tagit sig över från fladdermöss, men just hur den överföringen har gått till, det är det som är oklart, säger han i Studio Ett.

Bergström utesluter dock inte att viruset kan ha spridits från ett laboratorium. Det är en teoretisk möjlighet, säger han.

– Det andra är möjligheten att det finns laboratoriesmitta, att de som håller på med det här skulle ha smittats under arbetet och sedan spridit det vidare bland Wuhans befolkning. Det är den alternativa förklaringen till fisk- och vilddjursmarknaden, säger han.