Ny studie

Risk för flyktingvåg när extremvärmen sprider sig

1:57 min

Om 50 år kan en tredjedel av världens befolkning komma att leva i så extremt varmt klimat att många tvingas på flykt, om ingenting görs för att stoppa den globala uppvärmningen. Det är slutsatsen i en ny klimatstudie av forskare från Kina, USA och Europa.

Antalet människor som drabbas ökar snabbt med stigande temperaturer, säger en av huvudförfattarna, professor Marten Scheffer.

– För varje grad som jordens medeltemperatur stiger riskerar ytterligare 1 miljard människor tvingas in i ett extremt varmt klimat, säger professor Marten Scheffer från universitetet i Wageningen.

Det är genom att kombinera prognoser för medeltemperaturhöjning med beräkningar av framtida befolkningsökning som forskarna fått fram resultatet.

I dag bor en mycket liten del av världens befolkning på de 0,8 procent av jordens yta där klimatet är som allra varmast, som i vissa delar av Sahara. Men om den globala uppvärmningen fortsätter i oförminskad takt kan samma extrema hetta breda ut sig över knappt tjugo procent av jordytan om femtio år, och då drabba några av världens mest tätbefolkade områden i Afrika, Asien och Sydamerika.

Enligt forskarna bakom den aktuella studien skulle ett värsta scenario, med snabb temperaturökning och stor befolkningstillväxt då kunna tvinga omkring 3,5 miljarder människor in i ett närmast outhärdligt klimat.

Sedan länge har forskare visat på de ekonomiska kostnaderna av klimatförändring och klimatanpassning. Men minst lika viktigt blir att räkna med och planera för kommande migrationsströmmar, säger professor Marten Scheffer.