Nej i parlamentet

Ungern förkastar konvention mot kvinnovåld

1:36 min

Ungerns parlament har låtit bli att ratificera Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor. Parlamentet vänder sig mot användandet av begreppet genus och menar att konventionen underlättar migrationen till Europa.

Konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet undertecknades 2011 av samtliga 47 medlemsstater i Europarådet förutom Ryssland och Azerbajdzjan, och förbinder länderna att vidta konkreta juridiska åtgärder för att förhindra exempelvis våldtäkt inom äktenskap och könsstympning.

När ungerska parlamentet på tisdagen skulle ta ställning till om man skulle ratificera konventionen blev det nej – det styrande partiet Fidesz, som kontrollerar parlamentet, säger att man redan har tillräckliga lagar på plats för att skydda kvinnor.

Parlamentet förkastade också konventionen på grund av en formulering om att länderna som skrivit under ska emot flyktingar som förföljts på grund av sin könsidentitet eller hotas med sexuellt våld. Ungerska regeringen är emot de flesta former av flyktinginvandring.

Man vänder sig också mot hur begreppet genus definieras. Den parlamentsledamot som tog initiativet till omröstningen menar att konventionens ideologi inte rimmar med den ungerska regeringens, som även tidigare tagit strid mot vad man menar är en skev genusideologi, blanda annat genom att ta bort genusvetenskap som utbildningsprogram på universiteten.

Inom kort ska parlamentet även ta ställning till ett lagförslag som hindrar transpersoner från att byta juridiskt kön.