STUDIO ETT TISDAG 5 MAJ

Är svenskar okritiska patrioter?

12 min
  • Vi svenskar uppvisar en positiv nationalism i dessa coronatider, menar statsvetaren Gina Gustavsson, som också ser negativa nationalistiska tendenser. Det menar hon kan få negativa konsekvenser framöver.
  • Hör också Johan Wennström, doktor i statsvetenskap, som gör en annan tolkning av situationen.