Preskriptionstiden

SD om asylförslaget: ”Vill gå längre”

2:13 min

I augusti ska det finnas ett färdigt förslag till hur Sveriges framtida migrationspolitik ska se ut. En av de åtgärder som nu övervägs är att personer som har fått ett definitivt nej på sin asylansökan ska få vänta tio år innan han eller hon kan lämna in en ny. Sverigedemokraterna vill gå längre, men tycker att det här är ett steg i rätt riktning.

– Det minskar incitamenten för att människor ska gå under jorden och gömma sig i väntan på att få en ny chans att söka asyl, säger Jonas Andersson (SD), som är ledamot i den migrationspolitiska kommittén.

I dag preskriberas ett utvisningsbeslut vanligtvis efter fyra år. Då kan man söka asyl på nytt. Ett av de förslag som nu ligger på den migrationspolitiska kommitténs bord är alltså att den här tiden ska förlängas till tio år.

Flera partier har krävt ett tuffare regelverk, däribland Socialdemokraterna, som gick till val på att det ska gå åtta år innan en asylsökande som har fått definitivt nej ska kunna lämna in en ny ansökan.

– Fördelarna skulle kunna vara att det blir tydligare för den enskilde att det är återvändande till ursprungslandet som är det alternativet som gäller, säger Rikard Larsson, Socialdemokraternas migrationspolitiske talesperson.

Även Liberalerna vill skärpa preskriptionstiden med några år, säger Fredrik Malm, som är migrationspolitisk talesperson.

Diskussionerna i kommittén pågår, och inga beslut är fattade. Men Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Christina Höj Larsen tror inte att fler med avslagsbeslut kommer att lämna landet om det tar längre tid innan de får göra en ny ansökan.

– Nej, och vi vet också, det finns ingen forskning som visar på ett sådant samband. det enda vi vet det är att människor blir mer utsatta, säger hon.