Patientförening varnar

Krisen stoppar cellprover - risk för fler cancerfall

1:57 min

Hälften av regionerna i Sverige har minskat eller helt stoppat provtagningarna för livmoderhalscancer som en följd av coronautbrottet. Det kan leda till ett ökat antal cancerfall, varnar patientföreningen Nätverket mot gynekologisk cancer, och föreslår istället att man ska använda ett självtest.

– Vi känner oss otroligt oroliga, säger Barbro Sjölander som är ordförande i Nätverket.

– För det första vet vi inte hur lång tid det här kommer att ta. Det är ganska folkrika regioner som har ställt in. Även om det bara håller på ett halvår så kommer det bli en lång, lång uppförsbacke innan man har kommit kapp, och under den tiden så kommer ju cancerfall att uppstå.

Efter coronautbrottet har omkring hälften av landets regioner minskat eller helt stoppat provtagningarna för att upptäcka livmoderhalscancer, enligt Socialstyrelsen.

Det kan bland annat bero på att personalen fått andra arbetsuppgifter eller att man vill minska risken för smittspridning under provtagningen. Det här upprör Nätverket mot gynekologisk cancer, som menar att det leder till att fler kvinnor drabbas av cancer, vilket annars hade kunnat undvikas.

Socialstyrelsen har inlett diskussioner med regionerna för att lösa problemet, säger Mattias Fredricson, enhetschef vid Socialstyrelsen.

– I och med att vi kan konstatera att screeningen inte pågår i den omfattning som är rekommenderad, så kan det ju bli så att vissa personer inte kommer att upptäckas tidigt och inte får behandling på det sättet som är avsett, säger han.

I ett brev till Socialstyrelsen föreslår patientnätverket att föreskrifterna ändras så att regionerna istället kan skicka ut självtester, så kallade HPV-test, till kvinnorna.

Men det är för tidigt att avgöra om det är den bästa lösningen, menar Mattias Fredricson.

– Det skulle då vara ett komplement under en begränsad tid men inget är bestämt här, och det är också viktigt att vi först måste göra en bedömning av om det här självtestet är tillräckligt bra för att vi ska kunna säga att det bör vara en del av screeningen.

Men Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer tycker att det här tar för lång tid.

– Vi inser att Socialstyrelsen sitter på ett redskap. De kan omedelbart införa tillfälliga ändringar i screeningprogrammet, det vill säga att man skickar hem ett HPV självprovtagnings-kit till kvinnan som kan göra testen själv. Lika säkert som att gå till barnmorskan. Så varför kan man inte göra det här nu? undrar Barbro Sjölander.