Coronaviruset

Antikropp väcker hopp om bot mot covid-19

1:32 min

Med hjälp av en monoklonal antikropp har forskare i ett nederländskt laboratorium lyckats minska coronavirusets förmåga att infektera nya celler.

Antikroppen fäster in sig på coronaviruset och gör att viruset inte kan haka fast och ta sig in i de mänskliga cellerna. Forskarna själva tror – eller snarare hoppas – att antikroppen kan vara ett första steg på vägen mot ett effektivt läkemedel mot covid-19.

Antikroppar är en del av det naturliga immunförsvaret och här har forskarna med särskilda metoder valt ut en som har just den här önskade egenskapen att stoppa viruset. Sen har de med hjälp av förändrade musceller också kunnat producera fler av den här enstaka specifika sorten, den här monoklonala antikroppen.

Än så länge är det bara gjort på cellodlingar i labförsök, men förhoppningen hos forskarna är stor att det här skulle kunna fungera som läkemedel. En viktig orsak till optimismen är att den odlade antikroppen fäster in på en del av coronaviruset, som verkar se likadan ut även när viruset muterar och ändrar utseende, till och med på ett annat coronavirus, det som orsakar SARS.

Givetvis återstår mycket forskning och utveckling innan antikroppen går att använda i sjukvården, men både forskargruppen bakom och andra forskare som läst studien ser resultaten som ett litet ljus i coronapandemins mörker.