Tusentals dödsdömda avrättas varje år

I USA har nu tusen avrättningar genomförts sedan dödsstraffet återinfördes 1976. Fortfarande är det många länder världen runt som anser sig ha rätt att ta livet av sina egna medborgare. Men i ett längre perspektiv sjunker hela tiden antalet stater där man tillämpar dödsstraffet.

Den 57-årige Kenneth Lee Boyd blev den tusende personen som fick sitt dödsstraff verkställt. Han spändes fast vid ett avrättningsbord i centralfängelset i North Carolina, en giftnål stacks in i hans arm och efter några minuter förklarades han vara död. Boyd avrättades för ett dubbelmord han genomförde för nästan 20 år sedan.

Nästan samtidigt hängdes den 25-årige australiern Nguyen Tuong Van i Singapore, dömd för narkotikasmuggling. Den lilla stadsstaten Singapore är det land i världen som genomför mest avrättningar i förhållande till folkmängden. Även lindriga narkotikabrott leder automatiskt till döden.

Asien avrättar flest
Det är just i Asien som dödsstraffet mest av allt används. Enligt Amnesty International avrättades förra året 159 människor i Iran och 64 i Vietnam. Pakistan utnyttjar också dödsstraffet flitigt. Amnesty tror att många avrättas även i det slutna Nordkorea, regimen hävdar dock officiellt att man avskaffat dödsstraffet.

Utanför Asien är Saudiarabien värst med dödsdomar. Bara i år har 78 människor avrättats, oftast blir de halshuggna med svärd på offentlig plats.

Men det land där det avrättas överlägset flest människor är Kina. Enligt Amnesty verkställdes förra året 3 400 kända dödsdomar men organisationen tror att den faktiska siffran är mycket högre, kring 10 000. I Kina sker avrättningar vanligtvis med nackskott, ibland offentligt, men numera börjar man också använda giftinjektioner.

Inga tecken finns till att antalet avrättningar skulle minska.

USA i ”dåligt” sällskap
Vid sidan om Kina, Iran, Saudiarabien och Vietnam är det land i världen som använder dödsstraff allra oftast USA. Sällskapet är ganska generande. Kina, Iran, Saudiarabien och Vietnam är alla diktatoriskt styrda länder med liten respekt för mänskliga rättigheter. Av stabila demokratier i den västliga länderkretsen är USA den enda stat som tillämpar dödsstraffet. I Europa förekommer inte avrättningar och ett land som tillåter dödsstraff får till exempel inte vara medlem i EU.

USA hade också en period på tio år då inga avrättningar genomfördes men 1976 förklarade Högsta domstolen att dödsstraffet inte strider mot den amerikanska konstitutionen. Året därpå återupptogs avrättningarna då Gary Gilmore arkebuserades i delstaten Utah.

Efter 1980 skedde en kontinuerlig ökning av antalet människor som avrättades, till toppåret 1999 då 98 dödsstraff verkställdes, framför allt i Texas, Virginia och Oklahoma. Av de hittills 1 000 genomförda avrättningarna har 355 utförts i Texas. Som läget är nu förekommer dödsstraff åtminstone på papperet i 38 av USA:s 50 delstater.

Gift vanligaste metoden
Nu för tiden genomförs nästan alla avrättningar med giftinjektioner, men även elektriska stolen används. Gift kan förefalla vara en ”human” metod, men kritiker hävdar att den dödsdömde kan lida starka plågor men att det inte syns för att han (mycket sällan hon) är paralyserad.

En vanlig kritik mot dödsstraffet i USA är också att det skulle spegla en rasism i samhället. En tredjedel av dem som avrättats är svarta vilket är ungefär tre gånger mer än vad deras andel av befolkningen skulle motivera.

Till det kommer naturligtvis risken för misstag. I USA har 118 dödsdömda släppts efter att det kommit fram nya förhållanden som visat att de varit oskyldiga. Men det finns inte bevis för att något oskyldig faktiskt blivit avrättad.

Möjligen är det nu så att dödsstraffet långsamt är på väg ut ur det amerikanska samhället.

Allt färre avrättas
Sedan toppåret 1999 har antalet avrättningar minskat betydligt och siffran ligger nu på cirka 60 per år. Antalet dödsdomar (varav bara ett fåtal alltså verkställs) har också sjunkit. Stödet för dödsstraff i den allmänna opinionen har dessutom minskat, även om det fortfarande är högt, det har gått ner till 64 procent, den lägsta siffran på 27 år, att jämföra med 80 procent 1994.

Ett viktigt steg mot att begränsa dödsstraffet togs tidigare i år då Högsta domstolen slog fast att det är olagligt att utmäta dödsstraff när gärningsmannen varit under 18 år. För några år sedan förbjöd domstolen också avrättningar av mentalsjuka personer.

De här förändringarna ligger i linje med en tendens som kan iakttas över hela världen. Långsamt men säkert begränsas dödstraffet. På 30 år har antalet länder som formellt eller i praktiken avskaffat dödstraffet ökat från 65 till 120.

Avskaffat straff
I två tredjedelar av dem är det totalförbjudet, några tillämpar det bara för mycket allvarliga brott under krigstid och en del har avskaffat dödsstraffet i praktiken, det vill säga det finns i lagboken men tillämpas inte. Hit hör till exempel Ryssland, där avrättningar tidigare var vanliga. De senaste tio åren har inte en enda genomförts.

76 länder har kvar dödsstraffet men merparten av alla avrättningar sker i ett mycket litet antal av dem.

I Sverige är dödsstraffet helt förbjudet. Det avskaffades för vanliga brott 1921 och 1972 för brott begångna under krigstid. Den sista avrättningen i Sverige genomfördes 1910 när rånmördaren Alfred Ander halshöggs med giljotin på Långholmens fängelse i Stockholm.

Sten Sjöström
sten.sjostrom@sr.se