Migration

Kritik mot asylbiträden som missköter sina uppdrag

1:37 min
  • Flera asylsökande säger till P4 Värmland att överklaganden innehållit sakfel och att de inte fått ta del av alla handlingar i sina ärenden. 
  • Samtidigt har Migrationsverket få möjligheter att kontrollera att de offentliga biträdena är lämpliga för uppdraget.
  • "De skulle inte få sådana här fall igen om man ser att de har misskött sig i flera fall" säger Jessica, som är god man åt flera asylsökande.