Girjas Sameby anmäld till Diskrimineringsombudsmannen

13 min
  • Girjas Sameby fick kontroll över jakt och fiske i området efter en dom i Högsta domstolen i januari.
  • Byn har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen av Carl Orring från Nyköping som vill att fallet prövas.
  • Hör Jägarförbundets Hans Geibrink, Carl Orrling som anmält byn och, Ordförande i Girjas sameby Matti Berg.