Coronaviruset

Läkare: Kroniskt sjuka barn klarar covid-19

2:01 min

Att vara barn och ha en svår bakomliggande sjukdom behöver inte betyda en ökad risk att bli svårt sjuk i covid-19.

Det är förvånansvärt få barn med bakomliggande sjukdomar som har blivit sjuka, berättar Ulrika Ådén, professor i barnmedicin vid Karolinska institutet, och sekreterare i Svenska barnläkarföreningen.

– Barncancerläkare har rapporterat att det är oväntat få barn med cancer som har drabbats av covid-19. Det gäller både internationellt och i Sverige, säger hon.

Att barn verkar kunna hantera coronaviruset, och covid-19, bättre än oss vuxna, det fortsätter all tillgänglig data att tyda på. Glädjande nog verkar det gälla även för barn med svår eller kronisk sjukdom.

Svenska barnläkarföreningen har fått in rapporter från landets olika specialistläkare, som ser hoppingivande ut.

– Från barnreumatologerna, som har hand om barn med inflammatoriska sjukdomar hör vi samma sak. Att de här barnen inte är mer mottagliga för virus än andra och att de inte får svårare sjukdomsbild, säger Ulrika Ådén.

– Det gäller också barn som har immunbristsjukdomar, alltså ärftliga sjukdomar där de har immunbrister. De är inte heller mer drabbade av covid-19. Likaså systisk fibros hos barn, som är en ärftlig sjukdom som gör att man har svårare att ta hand om slem i luftvägarna. Även där är det lägre förekomst av covid-19 än hos övriga befolkningen, fortsätter hon.

Men vågar man då säga att de inte är en riskgrupp för covid-19, eller har de bara skyddats väldigt väl?

– Du har ju rätt i att flera av de här grupperna av barn har lärt sig att leva med att skydda sig. Det här talar väl om för oss att de har lyckats med det då. Men det finns å andra sidan ingenting som tyder på att de är extra känsliga för just det här viruset, säger Ulrika Ådén.