Falsterbonäset

Vellinge kommun får bygga skyddsvall

1:58 min

Vellinge kommun får grönt ljus att bygga tjugo kilometer långa skyddsvallar som ska skydda Falsterbonäset mot översvämningar, det slår Mark- och miljödomstolen fast i dag.

– Det är en stor och viktig dag för Vellinge kommun. Jag vill säga att det här är en avgörande framtidsfråga för Vellinge kommun. Två tredjedelar av kommunens invånare bor i de här områdena, och ska man bo här så ska man naturligtvis känna en framtidsplanering, säger Carina Wutzler, moderat kommunstyrelseordförande i Vellinge.

Mark- och miljödomstolen ger Vellinge kommun tillstånd att bygga två mil långa skyddsvallar runt Falsterbonäset, som ska skydda halvön från översvämningar. Det här efter långa utrednings- och förhandlingsprocesser som pågått sedan 2013.

Det är ungefär 20 000 människor som bor i det berörda området. Vallarna kan bli mellan en och en halv och tre meter höga, vilket har väckt reaktioner bland boende och fastighetsägare, som menar att de planerade murarna förstör havsutsikten och kommer för tätt inpå fastigheten. Så här sade Lars-Erik Möller som bor i området i en tidigare intervju med P4 Malmöhus:

– Det är nog lite onödigt. Därför att skyddsvall kan bara hjälpa några timmar. För att det är sand alltihop. Då kommer vattnet underifrån i så fall om det står längre tid.

Men, Peter Ardö, chefsrådman på Mark- och miljödomstolen, anser att samhällsintresset står över de enskildas intressen i den här frågan.

– Det är en avvägning. Vi har bedömt att kommunen har rätt att skydda den här bebyggelsen så som de gör. Och intrånget och påverkan på fastigheten blir inte större än att det får man tåla.