Coronakrisen

Slopade karensavdraget förlängs – och beloppet höjs

1:34 min

Att karensavdraget inte har slopats helt under coronakrisen har fått kritik, och nu förbereder regeringen en förändring, enligt Ekots källor. Tanken är att det schablonbelopp på 700 kronor före skatt som betalas ut den första sjukdagen ska höjas.

Det var i mitten av mars som socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi gav besked om att karensavdraget tillfälligt ska avskaffas. ”För att minska risken för smittspridning är det viktigt att den som är sjuk inte går till jobbet”, var motiveringen.

Men i själva verket är karensavdraget inte helt borttaget: Försäkringskassan betalar ut ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt, lika för alla löntagare, för den första sjukdagen. Skälet till att man gjorde så var att åtgärden skulle komma på plats snabbt, enligt regeringen.

Det här upplägget har fått kritik från exempelvis Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, men också LO, eftersom många löntagare får betydligt lägre ersättning under karensdagen än vad som motsvarar ordinarie sjuklön.

Och nu erfar Ekot alltså att socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vill genomföra en höjning. Ett alternativ är att det nuvarande schablonbeloppet ska höjas till 804 kronor, samma nivå som i dag gäller för egenföretagare. När det här kan genomföras är oklart.

De tillfälliga reglerna när det gäller karensavdraget gäller till den sista maj, men kommer att förlängas fyra månader, till den sista september.