CORONAVIRUSET

Så blir framtidens arbetsliv efter coronakrisen

1:30 min

Digitala möten, färre resor och distansfika. Coronakrisen har förändrat arbetslivet för många och även framtidens arbetsliv kommer se annorlunda ut spår forskare och trendspanare.

 - Coronakrisen har knuffat oss femton år fram i tiden på två månader, säger Maria Norbäck som forskar vid Handelshögkolan i Göteborg. Medan personer med samhällsviktiga yrken fortfarande går till jobbet kommer kontorsarbetarna jobba allt mer digitalt och på distans.

Det innebär också en förändring i synen på vad en arbetsdag är, berättar Roland Paulsen som är docent i sociologi vid Lunds universitet.

- Då kanske vi går mer mot uppgiftsbaserad arbetsstyrning. Man utgår från vad som ska göras snarare än hur lång tid du ska lägga på arbete.